கடலின் காதலன்

Wednesday, May 19, 2010

??????????????????????????????????

அக்னிப்பாலையின் இரவு நிலவின் ஒளியூற்றி இறுக்கும் உனக்கான சொற்களில் மோகத்தின் பிம்பம் .ஜன்னல் ஊடித்திரும்பும் நிலவில் ஒளித்து வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் உன்னுருவம் .பின்னாட்களில் உன்னை புணர்வேன் காதல் பொய்யின் பெயரால் .உனை தின்பதற்கான எனை தயாரிக்கும் உன் சொற்களின் காதலில் காமத்தை மட்டுமே வழித்தெடுக்கும் என் மிருகம் . பிரிவின் புவியியற் தொலைவின் இடைவெளி பிரதேசங்களை நீ மட்டுமே நிரப்புகிறாய் அன்பூற்றி பொய்யன் எனக்கு .
உன் வயிற்றின் சுருக்க வரிகளில் எழுதப்பெற்றிருக்கும் அவனின் காதலுக்கு நிகரில்லா இச்சுயனலமியின் மீது உனக்கெதற்கு நேசம் ???. தயவுசெய்து என்னிடம் முத்தத்தில் காதலை எதிர் பாராதே எனக்கு தேவை நீ என்னும் உடல் ..
பசிக்கலையும் தெருவிலங்கின் குணாதிசயம் நிரம்பிய எனை உனக்கு துலாக்கோலிடாதே !!. ஒரு குரூபிக்கு காதலை பரிசளிக்கிறாயே உன் தெரசாதனத்தை என்னவென்று சொல்வது . அடி பையித்தியக்காரி.........................