கடலின் காதலன்

Thursday, June 18, 2009

ஹெர்பேரியம்

அசிட்றேசியின் பூவில் வாசம் ?
பேபேசி குடும்பத்தில் எத்தனை வகைகள் ?
.
சங்கு பூவும் , அவரையும் கைகால் பரப்பி
தொங்குகின்றன ஒன்பது வருடமாய் !!
.
அட்டையில் பென்சிலின் கோட்டில்
பிங்க் நிறத்தில் பார்டர்
ஹெர்பெரியமும் , பெயரும் .
.
கடைசி பக்கம் வாழைமொட்டின்
ஒற்றைப்பூ வாய்பிளந்து
மகரந்த நாவை நீட்டியபடி !!
.
நடுவில் ஆமணக்கின்
ஒற்றை இலை கைகாட்டி சிரித்தது !
.
ஒன்பதின் கீழ் பத்தென
மேலதின் தரத்தை கீழது சொன்னது
முதற் பக்க மதிப்பெண் !
.
.
சங்கீதா சொன்னாள்
"இதுவும் ஆட்டோகிராப் போல தான் அண்ணா "என்று
.
.
தாவரவியல் புத்தகத்தின் இடுக்கில்
உறங்கிகொண்டிருக்கிறது கருகிய ரோஜா ஒன்று !


RAJI எங்கே இருக்கிறாய் நீ ?????????????????


என் ஹெர்பேரிய அட்டையில்
"cliteriya terneshya " பச்சையாய் ...............................................